Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

bluemegg
5265 565e 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
bluemegg
9779 9e01 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
bluemegg
9676 a0de 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było.
— Alan Alexander Milne – Chatka Puchatka (via cytaty-po-polsku)
bluemegg
1579 f821 390
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa

March 23 2015

bluemegg
Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans, Kolory tamtego lata
Reposted fromlaazy laazy
bluemegg
Próbowałem pozbyć się uczuć, ale to niedorzeczne. To najgłupsza rzecz, jaką możesz zrobić, ponieważ tyko odsuwasz w czasie to, co nieuchronne. Pewnego dnia będziesz musiał stanąć oko w oko z tym wszystkim, zamiast próbować uodpornić się na ból.
— J. Depp
Reposted fromlaazy laazy
bluemegg
8507 1f1f 390
tak emocjonalnie ;) zna ktoś tytuł?
Reposted fromxmoshix xmoshix
bluemegg
0377 19ad 390
Reposted fromBlackVoid BlackVoid
bluemegg
Czuje niepokój, denerwuje się... Nie wiem dlaczego...
— ...
Reposted fromUnpredictable Unpredictable
bluemegg
bluemegg
Kiedyś tylko Twoje długie palce splecione z moimi, potrafiły zrozumiale zdefiniować bliskość.
Tylko Twój niski głos, gdy czytałeś mi na dobranoc, odpowiadał definicji spokoju.
Tylko Twoje gorące usta całujące moje, mogły być przytaczane jako definicja namiętności.
— z serii: pisane do szuflady...
bluemegg
bluemegg
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl